Officiële opening Cultuurhuis Bovendonk uitgesteld

Het coronavirus en de door het kabinet opgelegde maatregelen, hebben menige organisatie gedwongen om hun plannen te wijzigen c.q. deze aanmerkelijk bij te stellen. Zo ook onze stichting.

Begin dit jaar berichtten wij voornemens te zijn op 10 oktober aanstaande het Cultuurhuis officieel te laten openen door wethouder Theunis en onze voorzitter. Het moest een feestdag worden waarbij elke vaste gebruiker van het Cultuurhuis de gelegenheid zou krijgen zich op een eigen, leuke manier aan de pers en een breed publiek te presenteren en voor zichzelf reclame te maken met een promotiestand.

Echter, continueren van de 1,5 meter afstandsmaatregel leidt er naar wij menen toe, dat geen sprake kan zijn van een feestje. Aan publiek zou bij de rondgang die wij met hen door het gebouw langs de verschillende gebruikers wilden maken, beperkingen moeten worden opgelegd. Daarnaast gaven een aantal gebruikers aan dat zij zich onvoldoende kunnen voorbereiden omdat zij enkele maanden niet hebben kunnen repeteren.

Het stichtingsbestuur heeft daarom moeten besluiten om het evenement op 10 oktober geen doorgang te laten vinden. Toch willen we met alle gebruikers nog een feestje houden om de Roosendaalers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het Cultuurhuis. Wij hebben daarom met wethouder Theunis afgesproken om begin 2021 (in elk geval ruim na de carnavalsdatum) alsnog een officiële opening te organiseren. In welke maand, is nog een punt van nader overleg –ook met jullie- en in elk geval moet iedereen zich voldoende kunnen voorbereiden op een goede presentatie.

Met de wens dat iedereen gezond blijft en weer kan genieten van de eigen hobby, verblijven wij met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting Cultuurhuis Bovendonk,

De voorzitter, J.G.F.W. van der Horst
De secretaris, P.F.A. van ‘t Hof

error: Inhoud van deze website is beschermd !!